Spjald Kulturhus

Nr. Søndergårdsvej 1 - 6971 Spjald

Lejebetingelser

Alt service vaskes og sættes på plads.
Køkken, køkkengulv og køkkenmaskiner efterlades rengjorte. Stole og borde sættes i depot, og gulvet i salen fejes.
Døre lukkes. Alt lys og varme slukkes. Yderdøre låses og nøglen afleveres til bestyreren.
Tjek at alle vinduer er lukket inden huset forlades. 
Eventuel æresport og affald fjernes.

Hvis man lejer salen til en fest en lørdag og der er et arrangement om søndagen , skal man rydde kulturhuset
senest kl 06.00 alternativ skal man betale leje af huset for en dag mere.

Der opkræves ekstra, såfremt lejebetingelserne ikke er opfyldt

Eventuelt ødelagt service/inventar meddeles til udlejeren.
Det ødelagte kan kræves erstattet hos lejer.


Spjald Kulturhus påtager sig ikke ansvaret for efterladte værdigenstande.

plantegning
stoleopstilling
bordopstilling