Spjald Kulturhus

Nr. Søndergårdsvej 1 - 6971 Spjald

Historie

Måske har du ikke været i Kulturhuset endnu
- det skulle du prøve.

Dette er historien om, hvordan det i et vestjysk landssogn ved sammenhold og vedholdenhed kan lykkes at bygge et moderne samlingssted for sognets befolkning og de udensogns bosiddende, der måtte få lyst at bruge det.


Den 14. december 2001 kunne borgerne i Brejning sogn pakke deres egen julegave ud, et nyt forsamlingshus, der havde været på ønskesedlen i mange år. Siden 1963 har der ikke været et forsamlingshus i Spjald. Vi har vort dejlige Spjald Fritidscenter, hvor der kan holdes sammenkomster, men mange har følt, at der manglede et rigtigt forsamlingshus i Spjald. Det må der gøres noget ved sagde man i Borgerforeningens bestyrelse, der tog initiativet til et orienteringsmøde i foråret 1997.
Vi har ingen kommunal musikskole, men en aktiv musikforening, og på grund af stigende medlemstal manglede foreningen øvelokaler, - forholdene på Skolen var efterhånden blevet for trange med stadig flere aktiviteter og flere medlemmer. Kunne man måske få musikforeningens lokalebehov og et nyt forsamlingshus løst som en samlet opgave?
I begyndelsesfasen regnede man på, om der kunne kobles nye lokaler på Fritidscentret, hvilket jo var en udmærket idé, men da det ikke lykkedes, blev der arbejdet videre med at få rejst et selvstændigt hus, for den daværende borgerforeningsformand og Kulturhusets formand Poul Brunsgaard var ikke til sinds at give op, men indkaldte til nye møder med de lokale foreninger og de lokale byrådsmedlemmer.


På et tidspunkt blev der nedsat en bredt sammensat arbejdsgruppe på 9 mennesker og man allierede sig med en arkitekt (Per Aagaard, Skjern), men selv om man nu havde et spændende skitseprojekt, der både omfattede forsamlingslokaler og lokaler til musikforeningen, så blev huset jo ikke bygget af den grund, for der manglede en væsentlig ting - pengene, og hvordan er det nu lige, man får fat i dem.


Et forsamlingshus var jo et sogneønske, og derfor var det arbejdsgruppens mål at få samlet så stor en egenkapital som muligt. En masse gode mennesker blev bedt om at hjælpe med en lokal indsamling, og selv om det ikke var så let, så lykkedes det dog at fremskaffe 1 million fra private husstande og fra lokale virksomheder. Med den første million i egenkapital lykkedes det at få Videbæk Byråd til at bevilge den næste million som et kommunalt tilskud.
En ansøgning til Lokale- og anlægsfonden udløste den tredje million formentlig på baggrund af en nøje vurdering af, at det var et spændende projekt, og at både lokalbefolkningen og Kommunen var med til at investere. En gruppe landmænd var så venlige at stille et rente- og afdragsfrit lån på en halv million kroner til rådighed, og med supplerende tilskud fra andre fonde, foreninger m.v., var der skaffet finansiel dækning for ca. 4 millioner kroner, men da Huset var færdigt stod det i ca. 5,5 millioner. Der manglede således 1,5 million, som blev finansieret ved kreditforenings- og banklån, og det er selvfølgelig det værste, at der skal findes godt 100.000 kr. til renter og afdrag hvert år, da målet var, at det skulle være et gældfrit hus.


Men det har jo vist sig, at det går alligevel. Det går godt med at leje Huset ud, - der kommer flere arrangementer til hvert år, og det udlejes både til private fester, til møder, koncerter mm, og det har været en glæde, at bl.a. DGI har benyttet Huset flere gange, men det har jo også en central beliggenhed i det nuværende Ringkjøbing amt, og så har det en tilpas stor kapacitet, idet der kan dækkes op til 200 spisende gæster eller 300 foredrags- eller koncertgæster, hvortil kommer et fuldt monteret og velindrettet køkken. Huset har en god lejer i Spjald-Grønbjerg Musikforening, der til gengæld også er glade for at have fået selvstændige lokaler.


Huset blev opført af lokale håndværkere, og da priserne var rimelige, var det i sig selv en god måde, da alle håndværkere hver i sær følte stort ejerskab for byggeriet.
Undervejs har der naturligvis været mange ting at forholde sig til: hvordan skal lokalindsamlingen tilrettelægges? frivilligt arbejde?, hvordan skal huset drives ?, momsregistrering?, skal der fast personale på?, hvad skal Huset hedde osv.


De forskellige spørgsmål, der strakte sig over lang tid blev bearbejdet og løst i en god proces med borgermøder og diskussioner i arbejdsgruppen. Der har været stærke fortalere i sognet, men vi har i starten også oplevet modstandere af Huset. Lidt jantelov har der vel også været en gang i mellem.
Sådan er det nu engang, men det skal man vælge at se fra den positive side, for debatten er med til at holde gang i sagen, og det vil være naivt at tro, at alle kan blive enige om det samme, i hvert fald ikke på samme tidspunkt.


Processen sluttede med, at der blev dannet en momsregistreret forening, der ejer Kulturhuset, og hvor alle interesserede kan blive medlem. Bestyrelsen er på 6 medlemmer, hvor 3 vælges på denne årlige generalforsamling, og hvor 1 medlem udpeges af Spjald Borgerforening, 1 medlem af Spjald-Grønbjerg Musikforening og 1 medlem af Erhvervsgruppen Spjald. Huset har ansat en bestyrer, og det kan lejes med eller uden betjening.
Ved gå på mod, sammenhold og vedholdenhed fra mange borgere fik vi det samlingssted, som mange havde ønsket sig i mange år - et hus, der kan bruges af både unge og ældre til mange forskellige formål, og som man i dag er rigtig stolte af.

Foruden penge kostede det en masse frivillig slid og snak, som jo er grundlaget for et godt foreningsarbejde, - men det var sliddet værd.

Husets daglige drift blev indtil 2011 varetaget af en bestyrer  ansat af Foreningen Spjald Kulturhus. i 2012 blev der indgået en aftale med Spjald Frutidscenter om varetagelsen af driften af huset.

KJ

Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie